Formulieren en vragen

Belangrijke berichten

Zie alle 78 artikelen

Wat is nieuw in ComTak voor medewerkers?

Zie alle 104 artikelen

Het overzicht Klassen

Video-instructies

Zie alle 9 artikelen

Instructies | algemeen

Zie alle 15 artikelen

Instructies | Berichten en mededelingen

Zie alle 9 artikelen

Instructies | Rooster

Zie alle 26 artikelen

Instructies | Presentie

Zie alle 10 artikelen

Instructies | Onderwijs

Zie alle 19 artikelen

Instructies | BPV

Zie alle 16 artikelen

Instructies | Beheer | Accounts

Instructies | Beheer | Applicatie-instelling

Instructies | Beheer | Administratieve groepen

Zie alle 7 artikelen

Instructies | Beheer | Mentoren

Instructies | Beheer | Financieringen

Instructies | Beheer | Overig